هیات مدیره شرکت

اعضا هیئت مدیره شرکت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع عضویت تاریخ خاتمه عضویت به نمایندگی از
۱ غلامرضا زینلی رئیس هیات مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه
۲ محمدرضا طالقانی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

 

۳ محمد سیاح مرکبی عضو هیات مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

 

۴ سید رضا سیدی عضو هیات مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران

 

اطلاعات مدیران اجرائی شرکت

ردیف نام نام خانوادگی سمت مدرک رشته دانشگاه محل تحصیل سابقه اجرایی در شرکت سوابق مهم اجرایی میزان مالکیت در سهام شرکت
۱ یحیی نیک نعمت معاونت بهره برداری لیسانس مکانیک پردیس بین الملل  ۲۲ ۱۸ ۰
۲ داوود سعیدی فر معاونت برنامه ریزی، نظارت و توسعه راهبردی فوق لیسانس بازرگانی آزاد ۲۰ ۵ ۰
۳ سیدرضا سیدی معاونت بازرگانی لیسانس IT علمی و کاربردی ۱۴ ۹ ۰
۴ مهدی زرجام معاونت مالی اداری لیسانس حسابداری علمی و کاربردی ۱۶ ۹ ۰
۵ مهران سیف مدیریت منابع انسانی لیسانس فیزیک رازی
۶ رضا کیومرثی مدیریت حسابرسی داخلی فوق لیسانس مدیریت مالی آزاد ۵/۳ ۴ ۰
۷ حسین خانمحمدی مدیریت حراست فوق دیپلم ارتباطات ۵/۱ ۵/۱ ۰
۸ حسین شفیعیان مدیریت انبار فوق لیسانس مدیریت بازرگانی تهران ۱۵ ۹ ۰
۹ احسان کیارشی مدیریت کیفیت لیسانس شیمی آزاد ۱۴ ۹ ۰
۱۰ میکائیل کاظمی مدیریت طرح و برنامه فوق لیسانس منابع انسانی ۲۳ ۱۵ ۰
۱۱ محسن موسی زاده مدیریت مالی لیسانس
۱۲ مهناز فتح الهی مدیریت فروش لیسانس حقوق آزاد
۱۳ امین مرادی مدیر امور حقوقی و قراردادها فوق لیسانس حقوق عمومی ادیان و مذاهب قم
۱۴ مجتبی فرخی مدیر تولید دکتری مهندسی پلیمر تربیت مدرس
۱۵ میلاد کیان پیشه مدیریت تحقیق و توسعه فوق لیسانس پلیمر
۱۶ علی دل پیشه مدیر فنی فوق دیپلم تکنولوژی الکترونیک
۱۷
۱۸
۱۹