هیات مدیره شرکت

اعضا هیئت مدیره شرکت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع عضویت تاریخ خاتمه عضویت به نمایندگی از
۱ غلامرضا زینلی رئیس هیات مدیره ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه
۲ علیرضا دمیرچی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

 

۳ محمد سیاح مرکبی عضو هیات مدیره ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

 

۴ سید رضا سیدی عضو هیات مدیره ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران

 

اطلاعات مدیران اجرائی شرکت

ردیف نام نام خانوادگی سمت مدرک رشته دانشگاه محل تحصیل سابقه اجرایی در شرکت سوابق مهم اجرایی میزان مالکیت در سهام شرکت
۱ محمدرضا طالقانی معاونت اجرایی فوق لیسانس صنایع پردیس بین الملل  ۸ ماه ۱۸ ۰
۲ حمید سندانی معاونت برنامه ریزی و توسعه لیسانس برق مشهد ۲۵ ۵ ۰
۳ سیدرضا سیدی معاونت بازرگانی لیسانس IT علمی و کاربردی ۱۴ ۹ ۰
۴ مهدی زرجام مدیریت مالی لیسانس حسابداری علمی و کاربردی ۱۶ ۹ ۰
۵ علیرضا ممی زاده مدیریت کیفیت فوق لیسانس پلیمر پژوهشگاه پلیمر ۱۷ ۷ ۰
۶ رضا کیومرثی مدیریت حسابرسی داخلی فوق لیسانس مدیریت مالی آزاد ۵/۳ ۴ ۰
۷ حسین خانمحمدی مدیریت حراست فوق دیپلم ارتباطات   ۵/۱ ۵/۱ ۰
۸ حسین شفیعیان مدیریت تامین فوق لیسانس مدیریت بازرگانی تهران ۱۵ ۹ ۰
۹ احسان کیارشی مدیریت تولید و حراست لیسانس شیمی آزاد ۱۴ ۹ ۰
۱۰ علی ترابی مدیریت طرح و برنامه لیسانس شیمی صنعتی اصفهان ۱۸ ۱۵ ۰
۱۱ رجبعلی جعفری مدیریت انبارها فوق دیپلم بازرگانی علمی و کاربردی ۲۲ ۴ ۰
۱۲ علی کاشیان مدیریت فروش لیسانس عمران آزاد ۱ ماه ۲ ۰