معرفی شرکت صنایع بسته‌بندی فرآورده های شیری پگاه

در ســـال 1376 کارخانه پلاستيک بعــنوان يكي از واحدهاي تابعه شركت سهامي صنايع شيرايران به بهره بــرداري رسيد . بر اساس تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سهامي صنايع شير ايران مورخ28/04/1382 مبني بر تبديل كارخانه هاي تابعه به اشخاص حقوقي مستقل ( شركت سهامي خاص ) و متعاقب آن به موجب مصوبه هيأت مديره شركــت سهامي صنايع شيرايران مبني بر تسريع امور مزبور، شركت صنايع بسته بندي فرآورده هاي شيري پگاه ( سهامي خاص ) تاسيس و در مورخه 24/06/1383 تحت شماره 229805 دراداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي استان تهران به ثبت رسيده است . بر اساس تصويب هيأت مديره شركت سهامي صنايع شير ايران ( مجمع شركت ) به تاريخ 1 مهر ماه 1383 ، ترازنامه كارخانه پلاستيك فرآورده هاي شيري پگاه در تاريخ 31 شهريور ماه 1383 ( دارائيها و بدهيها به ارزش دفتري وحسابهاي انتظامي ) عيناً در حسابهاي شركت صنايـع بسته بندي فرآورده هاي شيري پگـاه ( سهامي - خاص ) منعكس گرديده وتوافقنامه انتقال دارائيها و بدهيها از تاريخ 01/07/1383 ازشركت سهامي صنايع شيرايران به شركت در تاريخ 25/12/1383 به امضاء طرفين رسيده است .

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه : موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از خريد و فروش و توليد كليه نيازمندي های مواد اوليه و خدمات تخصصی و مشاوره ای ملزومات بسته بندي و صنايع غذايی و ساير صنايع از مبادی داخلی و خارجی و توزيع و فروش به مصرف كنندگان اعم از داخلي و خارجي و همچنين كليه امور بازرگاني و توليدي و واردات و صادرات کليه موارد فوق الذکر.

چشم انداز و برنامه های آتی شرکت
اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت در سال 1400 به شرح زیر است:
الف) برنامه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1400  

افزایش سهم بازاردر شرکتهای تابعه هلدینگ با ورود به محصولات جدید و بر اساس نیازمندیهای شرکتهای گروه که با هدف هم افزایی درون گروهی و با  استفاده دانش و مهارت همکاران در زمینه حداکثر سازی ظرفیتهای تولید در  داخل شرکت وانجام  برونسپاری  برخی از اقلام که قابل تولید در شرکت نمی باشد هدفگذاری لازم با همکاری صنایع شیر ایران و شرکتهای تابعه در سال 1399 صورت گرفته است ، شایان ذکر است این شرکت با تحقیق و بررسی گرید محصولات و مواد اولیه مورد نیاز با حفظ شرایط کنترل کیفی و استانداردهای لازم سعی در اصلاح و تغییرات BOM محصولات تولیدی خود دارد .

 ب) استراتژی شرکت در سال 1400

- تنوع بخشیدن به سبد محصولات شرکت از طریق خرید دستگاه های جدید .

-کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش مزیتهای رقابتی و مشتری مداری .

-ارتقای شاخص بهره وری در کلیه فعالیتهای شرکت و جلوگیری از هر گونه انحرافات و از بین رفتم ظرفیت ها .

-افزایش ظرفیت تولیدی ماشین آلات بیش از پیش با توجه به توانائیهای فنی و تولیدی شرکت در زمینه بهره وری نیروی انسانی.

-صرفه جویی در مصرف منابع انرژی در راستای مدیریت سبز و تامین ابزار اندازه گیری مصارف انرژی .

-اجرای کامل الزامات GMP و ارتقای رتبه شرکت به گرید A .

-افزایش توان صادراتی و کوشش بیش از پیش جهت توسعه بازار صادراتی .

-افزایش سهم بازار داخلی در بین شرکتهای گروه با عرضه محصولات جدید.