اطلاعات تماس

آدرس :تهران – خیابان آفریقا – پائین تر ازچهار راه حقانی(جهان کودک) – نبش خیابان بیست وسوم – شماره ۶۰ صندوق پستی : ۴۴۸۳-۱۵۸۷۵

صندوق پستی : ۴۴۸۳-۱۵۸۷۵

تلفن : ۸-۸۸۸۷۵۰۱۱

ارسال پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۹۰

دورنویس : ۴-۸۸۶۶۱۱۲۳

پست الکترونیک : pegah@plastic.pegah.ir

پست الکترونیک(ویژه سایت):shir.salamati@plastic.pegah.ir